Registris ja privaatsustingimused

See on ettevõtte register ja privaatsusavaldus vastavalt isikuandmete seadusele (paragrahvid 10 ja 24) ning EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR).

1. Vastutav töötleja

Sintosen palvelut
Opistotie 21 H21
02550 Evitskog

+358456308568
myynti@sintosen.com
kauppa.sintosen.com
2173756-2

2. Registri eest vastutav kontaktisik

Antti Sintonen, sales@3dandy.com

3. Registri nimi

Veebiteenuse kasutajate register

4. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk

ELi isikuandmete kaitse üldmääruse alusel toimuva isikuandmete töötlemise õiguslik alus on

leping, mille osapool andmesubjekt on

Vastutava töötleja õigustatud huvi

Andmeid saab kasutada Sintoneni teenuste arendamiseks ja turustamiseks

5. Registri andmete sisu

Registrisse kantavate andmete hulka kuuluvad: isiku nimi, kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress), teave tellitud teenuste ja toodete ning nende muudatuste kohta, arveldusteave, muu kliendisuhtega seotud teave ning tellitud teenused ja tooted.

6. Regulaarsed teabeallikad

Registrisse kantud andmed saadakse kliendilt, nt veebivormide, e-posti, telefoni, sotsiaalmeediateenuste, lepingute, kliendikohtumiste ja muude olukordade kaudu saadetud sõnumid, milles klient oma andmeid avaldab.

7. Andmete regulaarne avalikustamine ja edastamine väljapoole EL-i või EMP-d

Andmeid ei avaldata regulaarselt teistele osapooltele. Teavet võib avaldada kliendiga kokkulepitud ulatuses.

8. Registrikaitse põhimõtted

Registrit käideldakse hoolikalt ja infosüsteemide abil töödeldavad andmed on asjakohaselt kaitstud. Kui registriandmeid hoitakse Interneti-serverites, hoolitsetakse asjakohaselt nende riistvara füüsilise ja digitaalse turvalisuse eest. Andmetöötleja tagab, et salvestatud andmeid, serveri juurdepääsuõigusi ja muud isikuandmete turvalisuse seisukohast kriitilist teavet töödeldakse konfidentsiaalselt ja ainult nende töötajate poolt, kelle ametijuhendisse see kuulub.

9. Õigus tutvuda andmetega ja õigus nõuda andmete parandamist

Igal registrisse kantud isikul on õigus kontrollida oma registrisse kantud andmeid ja nõuda ebaõigete andmete parandamist või mittetäielike andmete täiendamist. Kui isik soovib kontrollida enda kohta salvestatud andmeid või nõuda nende parandamist, tuleb taotlus saata kirjalikult vastutavale töötlejale. Vajaduse korral võib vastutav töötleja paluda taotlejal tõendada oma isikut. Vastutav töötleja vastab kliendile EL-i isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud tähtaja jooksul (tavaliselt ühe kuu jooksul).

10. Muud isikuandmete töötlemisega seotud õigused

Registrisse kantud isikul on õigus nõuda teda puudutavate isikuandmete registrist kustutamist ("õigus olla unustatud"). Andmesubjektidel on ELi isikuandmete kaitse üldmääruse alusel ka muid õigusi, näiteks isikuandmete töötlemise piiramine teatud olukordades. Taotlused tuleb saata vastutavale töötlejale kirjalikult. Vajaduse korral võib vastutav töötleja paluda taotlejal tõendada oma isikut. Vastutav töötleja vastab kliendile EL-i isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud tähtaja jooksul (tavaliselt ühe kuu jooksul).

Ostukorv on tühi.
Meillä on nopea toimitus.
Varastomme sijaitsee Suomessa

Kasutustingimused

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 19.10.2020 alkaen.

Veebipood

Sintosen palvelut
Opistotie 21 H21
02550 Evitskog

+358456308568
myynti@sintosen.com
kauppa.sintosen.com
2173756-2

Pood müüb tooteid täiskasvanutele ja ettevõtetele. Toote hinnad sisaldavad käibemaksu. Jätame endale õiguse hindu ja kohaletoimetamiskulusid muuta.

Tellimine

Tooteid tellitakse veebipoes, lisades need ostukorvi ja tasudes ostukorvi sisu veebimakseplatvormil. Kõiki klientide andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt. Tellimuse esitamisel küsitud kontaktandmeid ei kasutata muul eesmärgil kui tellimuse täitmiseks või võimalike ebaselguste lahendamiseks, välja arvatud juhul, kui ei ole eraldi märgitud teisiti. Veebipoest tellides eeldatakse, et olete tutvunud ja nõustunud kehtivate tarne tingimustega.

Maksmine ja makseviisid

Makseteenuse osutajana ja makseteenusena tegutseb Paytrail Oyj või Paypal.
Paytrail Oyj teeb koostööd Soome pankade ja krediidiühistutega. Paytrail Oyj kuvatakse maksa saajana pangakontoväljavõttel või krediitkaardi arvel ning edastab makse kauplejale. Paytrail Oyj-l on makseasutuse tegevusluba. Pretensioonide korral palume kõigepealt võtta ühendust toote tarnijaga.

Paytrail Oyj, äriregistri number: 2122839-7 Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä Telefon: 020 718 1830 www.paytrail.com

Tellimuse ja maksekinnituse

Kui oleme teie tellimuse kätte saanud, saadame teile kohe e-kirjaga tellimuse kinnituse, kus on näha teie tellimuse andmed. Kontrollige alati tellimuse kinnituse sisu. Kui teil on küsimusi, võtke kohe ühendust meie klienditeenindusega. Hoidke tellimuse kinnitust alles, kui peate meiega ühendust võtma. Klienditeenindusega suheldes hoidke alati käepärast võimalikku kliendinumbrit ja tellimuse numbrit. Kontrollige alati, et pakendi sisu vastaks tellimuse kinnituses olevate toodetega.
Teie saate meie klienditeenindusega ühendust järgmiste kontaktandmete abil:

Sintosen palvelut
Opistotie 21 H21
02550 Evitskog

+358456308568
myynti@sintosen.com
kauppa.sintosen.com
2173756-2


Kohaletoimetamise viisid ja kulud

Kohaletoimetamise kulud sisaldavad posti- ja pakendamiskulusid. Ostukorvis esitame tulevaste kohaletoimetamiskulude hinnangu lähtuvalt esmaseimast kohaletoimetamismeetodist. Täpseid kohaletoimetamiskulusid näete pärast soovitud makse- ja kohaletoimetamisviiside valimist tellimuse jaoks. Saadaolevad kohaletoimetamisviisid sõltuvad ostukorvi sisust ja kogukaalust. Kassas saate valida saadaolevate kohaletoimetamisviiside hulgast teie jaoks sobivaima valiku, mille juures on esitatud täpne kohaletoimetamiskulu.

Garantii

Toodetel on 12-kuuline garantii, välja arvatud vaigud ja filamentmaterjalid. Garantii ei hõlma näiteks printeri korpuse kulumist ega osade normaalset kulumist, nagu düüsid, kuumutustakistid, LCD-ekraanid jne.

Tagastamistingimused

Tühistamise õigus

Teil on õigus tühistada käesolev leping 14 päeva jooksul, ilma põhjendust esitamata. Tagastusperiood lõpeb 14 päeva pärast, alates viimase saadetise kättesaamisest, või allalaaditavate toodete puhul pärast tellimuse kättesaamist.

Oma tühistamise õiguse kasutamiseks peate meile selgesõnaliselt teatama lepingu tühistamise otsusest (näiteks posti või e-posti teel). Samuti võite kasutada meie väljaprinditavat tagastusankeeti, kuid see pole tingimata nõutav.

Tagastusperioodi tähtajast kinnipidamiseks peate saatma meile tagastusteate enne selle perioodi lõppu.

Tagastamise tingimused

Kui otsustate selle lepingu tühistada, tagastame kõik teilt saadud maksed, sealhulgas postikulu (kuid välja arvatud lisakulud, mis kaasnevad muu saatmisviisi kasutamisega peale kõige soodsama, mis on meie poolt vaikimisi soovitatud), viivitusteta ja hiljemalt 14 päeva jooksul pärast teie tagastusteate kättesaamist. Raha tagastamine toimub sama makseviisi kaudu, mida kasutasite algse makse tegemiseks, kui pole selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti, ning sellega ei kaasne teile mingeid lisakulusid.

Peate saatma kaubad tagasi viivituseta ja 14 päeva jooksul pärast meile tagastusteate saatmist. Olete tähtajast kinni pidanud, kui saadate kaubad tagasi enne nimetatud 14-päevase perioodi lõppu.

Teie vastutate kauba väärtuse kahanemise eest ainult sel juhul, kui see pole tekkinud toote sellisest käsitsemisest, mis on vajalik tootega tutvumiseks, selle omaduste ja funktsioonide kindlakstegemiseks.

Lunastamata jäänud pakk
Lunastamata jätmine ei ole sama asi kui tagastus või tühistamine. Lunastamata jäetud pakist, mille kohta eraldi tühistamisteavet ei ole esitatud, võetakse lisaks kohaletoimetamise kuludele.
Probleemsed olukorrad
Kui toode on transpordi ajal kadunud või kahjustatud või ei vasta muul viisil teie tellimusele, tuleb teie poolt vigadest teatada kirjalikult hiljemalt 14 päeva jooksul aadressile, mis on märgitud Tühistamisõigus ja tagastustingimused osas, või helistades kontaktandmetes märgitud telefoninumbrile. Kui pakend on selgelt kahjustunud vedamise ajal, tuleb teie poolt teha kohe kaebus valitud kohaletoimetamismeetodi vedajale.

Kui müügilepinguga seotud vaidlus ei lahene läbirääkimiste käigus osapoolte vahel, võib tarbija pöörduda asja lahendamiseks tarbija vaidluste komisjoni poole.

Enne asja viimist tarbija vaidluste komisjoni käsitlemisele peab tarbija võtma ühendust tarbija nõustamisega.

Tarbijal on võimalus kasutada ka ELi veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi vaidluste lahendamiseks.

Suodata tuotteita